سوالات متداول

خانه - سوالات متداول

[ffb_section_0 unique_id=”i1u787f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][/ffb_section_0][ffb_accordion-3_0 unique_id=”2kb9raap” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]1_نحوه ارسال فایلها به دلگاه هنر؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]شما میتوانید از طریق تلگرام،ایمیل واتس آپ و سی دی فایلهای خود را به ما ارسال کنید[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]2_برای بارگذاری فایلها باید چگونه باشند؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]فایلهای ارسالی شما باید با فرمت JPEG،PDF،TIFF باشد همچنین فایلهای شما برای چاپ اگر ۳۰۰ dpi ذخیره شده باشد کیفیت مطلوبی خواهد داشت اما برای محصولات بزرگ مانند کانتر،پاپ آپ و استند x یا بنر کیفیت ۱۵۰ dpi مطلوب می باشد[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]3_چه محصولاتی چاپی رامیتوانیم به دلگاه هنر سفارش دهیم؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]مجموعه دلگاه هنر تمامی نیاز های شما را در حوزه چاپ بر طرف می نماید [/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-3_0][ffb_accordion-3_0 unique_id=”2kbf6elj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]4_نحوه سفارش طرح خودمان برای دلگاه هنر چگونه است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]در صورتی که طرح آماده داشته باشید میتوانید از طریق تلگرام،ایمیل و واتس آپ فایل را بارگذاری نمایید[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]5_اگر برای چاپ طرح آماده نداشته باشیم چکار کنیم؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]تماس با بخش طراحی و ثبت سفارش و انجام پیگیری از دو طریق تماس تلفنی و تلگرام[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]6_نحوه دریافت سفارشات به چه صورت است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]تهران:

تحویل در دلگاه هنر:تهران،سعادت آباد بلوار دریا توحید ۶ پلاک ۶ واحد ۲
ارسال توسط پیک به صورت پس کرایه قبل از ارسال هماهنگی های لازم انجام خواهد شد

.

شهرستان:

ارسال از طریق پست یا تیپاکس که هزینه به عهده مشتری می باشد

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-3_0][ffb_accordion-3_0 unique_id=”2kbijbdm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]7_نحوه اطلاع از وضیعت سفارش در حال انجام؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]شما می توانید از طریق واحد پیگیری سفارشات از وضعیت سفارشتان مطلع شوید[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]8_کیفیت محصولات چاپ شده به چه صورت است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]با توجه به به روز و پیشرفته بودن دستگاه های چاپ مجموعه دلگاه هنر ،ما به شما اطمینان بالا ترین کیفیت چاپ را می دهیم[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]9_زمان تحویل محصولات چگونه محاسبه می شود؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]شما می توانید از طریق واریز وجه و کارت به کارت وجه را پرداخت نماییدو سپس رسید خود را به تلگرام دلگاه هنر ارسال کنید
[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-3_0][ffb_accordion-3_0 unique_id=”2kc3au9d” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]10_اطلاعات شماره حساب و کارتهای بانکی دلگاه هنر جهت واریز مبلغ به چه صورت است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]5047061019968268 مهدی نجفی حاجی بابا[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]11_نحوه پرداخت وجه چگونه است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]شما می توانید از طریق واریز وجه و کارت به کارت وجه را پرداخت نماییدو سپس رسید خود را به تلگرام دلگاه هنر ارسال کنید
[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]12_شرایط گارانتی اپ چگونه است؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]شرایط گارانتی چاپ چگونه است[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-3_0][ffb_accordion-3_0 unique_id=”2kc4obv3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.5)%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]13_گارانتی چاپ شامل چه ایراداتی می شود؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]چنانچه کوتاهی در خدمات رسانی یا اشکال در محصولات ما وجود داشته باشد مجموعه دلگاه هنر مسئولیت آن را پذیرفته و اقدام به جبران آن می نمایید.
لطفا توجه نمایید برای شامل شدن گارانتی حتما باید محصول معیوب را به دلگاه هنر ارجاع داده شود.

موارد گارانتی:
۱_شکستگی یا آسیب دیدگی محصول
۲_برش اشتباه محصول
۳_جا به جایی متن و درست قرار نگرفتن متن ها
۴_کامل چاپ نشدن طرح روی محصول و درست قرار نگرفتن رنگ[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]14_تفاوت چاپ افست و چاپ دیجیتال؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]از نظر کیفیتی هر دو در یک سطح هستند و از یک کیفیت برخوردارند فقط جنس رنگ مورد استفاده در دستگاهای دیجیتال پودری میباشد.
چاپ افست برای تیراژ بالا و چاپ دیجیتال برای تیراژهای پایین مناسب می باشد[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]15_برای فایل های ارسالی چه نکاتی باید رعایت کنیم؟[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]برای ارسال فایلهایتان می توانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-3_0]